Национална служба за запошљавање

Национална служба за запошљавање је модеран јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у Србији.
Уколико сте незапослени, желите да промените или отпочнете сопствени посао или вам је потребан савет у вези са запошљавањем, обратите се Националној служби за запошљавање.
НСЗ располаже највећом базом података о тражиоцима посла на националном нивоу и обезбеђује стручно посредовање при избору кандидата. Гарантујемо висок стандард услуга и обавезујемо се да на кадровске потребе послодаваца одговоримо у најкраћем року.
Националну службу за запошљавање чине Дирекција, две покрајинске службе, 34 филијале, 21 служба и више од 120 испостава у свим окрузима у Републици Србији.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама НСЗ, према месту пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Додатне информације о раду и услугама НСЗ сви заинтересовани могу добити у надлежим организационим јединицама НСЗ, преко Позивног центра: 0800/300-301 или на сајту Националне службе за запошљавање – http://www.nsz.gov.rs