ERNST & YOUNG

ЕY је глобални лидер у пружању услуга ревизије, пореског саветовања, пословног саветовања и подршке при пословним трансакцијама. Циљ нам је да позитивно утичемо како на пословање тржишта, тако и на друштво у целини. Издвајамо се по томе што помажемо нашим запосленима, клијентима и заједницама да остваре свој потенцијал.
Широм света, 190 хиљада наших запослених деле наше заједничке вредности као и потпуну посвећеност грађењу бољег пословног окружења. Верујемо да је свакој особи, компанији или заједници потребна подршка како би остварила свој потенцијал, стога нам је циљ да искористимо свој таленат и вештине како бисмо покренули ефикасан и одржив развој код наших запослених, клијената и заједница у којима живимо и радимо.
Еrnst & Young д.о.о. Београд је компанија основана 1997. године. Током 18 година пословања стекли смо непроцењиво искуство у пружању различитих врста услуга у великом броју пословних области и индустријских сектора. Данас, са више од 150 врхунских професионалаца, укључујући четворо партнера, Еrnst & Young д.о.о. поседује кључне вештине и искуство које је неопходно да својим клијентима из Србије и других земаља региона обезбедимо врхунски ниво услуге. Наше референце укључују велики број компанија, организација и финансијских институција – од великих мултинационалних корпорација до локалних фирми у успону и страних инвеститора који желе да успоставе операције у Србији.

Штанд: 15

Назив компаније : Ernst & Young d.o.o. Beograd
Адреса: Шпанских бораца 3
Сајт: http://www.ey.com/CS/en/Home/EY-Serbia
Контакт телефон: 0112095800
E-mail: hr.serbia@rs.ey.com
Факс: 0112095890
Делатност: Рачуноводствни, књиговодствени и ревизорски послови, и пореско саветовање

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
Приправник у ревизији Студенти завршних факултета/дипломци економског, правног, саобраћајног факултета, ФОН-а, техничких факултета 15
Ревизор са искуством Економски факултет 1
Рачуновођа са искуством Економски, правни факултет, ФОН 1