KGB Finance

Основана 2007 г. изводи обуку књиговођа са по 4 кандидата уз два инструктора у кабинету за наставу, а има и организује и online курс већ две године као једини у Србији са применом методологије и софтвера примењеног у најеминентнијим колеџима у свету (MOODLE). Издаје СЕРТИФИКАТ који је већ препознатљив на тржишту књиговодствених кадрова. Већ годину дана пружамо и услуге стручне помоћи јавних набавки образовним институцијама, здравственим установама и спортским центрима.

 

Штанд: 4

Назив компаније : KGB finance ДОО Београд
Адреса: Устаничка 189/4a Београд
Сајт: www.kgbfinance.rs
Контакт телефон: 065 4190999
E-mail: office@kgbfinance.rs
Факс: 011 347 0 519
Делатност: Рачуноводствени послови

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
Самостални књиговођа Виша или висока стручна спрема економске струке 1
Aсистент у извођењу обуке за рачуновође Висока стручна спрема економске струке 1
Менаџер јавних набавки Висока стручна спрема 1