FULL PROTECT

Друштво је формирано 2005. год. од стране Железница Србије, са циљем да пружа услуге противпожарне заштите, обезбеђења објеката и имовине и пружање услуга сервисирање противпожарних апарата. Као такво наше друштво 2007. год. продато на јавној аукцији приватно лицу са којим је 2009. год држава Србија раскинула приватизациони уговор и предузеће Full Protect доо преузело у оквиру државе до дана данашњих.

Full protect се претежно бави обезбеђењем Железница Србије на местима које су захтеване од стране корисника услуга које се протежу на свим битнијим местима у поседу железница, као што су регионални центри Београд, Ужице, Ниш, Нови Сад са Војводином и погранична места где су наши радници ангажовани приликом царине и полицијске контроле. Такође, бавимо се и севисирањем противпожарне опреме са центима у Београду, Нишу и Краљеву.
Ове делатности извршавамо за потребе железница и других државних установа,такође. Како смо стуковно везани за послове обезбеђења железница и у јеку нових реконструкција сматрамо да ћемо и даље вршити обезбеђења Железница Србија.

 

Штанд: 16

Назив компаније : FULL PROTECT DOO
Адреса: Немањина 4
Сајт:
Контакт телефон: 0113065613
E-mail: FULL.PROTECT©SEZAMPRO.RS
Факс: 0113065613
Делатност: 8020 – услуге система обезбеђења и противпожарне заштите

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
чувар објекта обезбеђење објекта и имовине  6
чувар ватрогасац обезбеђење објекта и имовине  10