Активно тражење посла (АТП 1)

Битан корак у тражењу посла представља и израда квалитетне радне биографије (ЦВ), која омогућава да се потенцијалном послодавцу адекватно презентују квалификације, знања, компетенције и радно искуство кандидата. Добро написана биографија вам помаже да оставите добар утисак на послодавца и повећава могућност да дође до разговора о запошљавању. Зато је припремите пажљиво, јер она одражава ваш професионални приступ запослењу, вашу мотивисаност и друге особине. Уколико је лоше написана, може вам затворити врата до жељеног посла.

ОБУКА ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
ШТА?
– Научиће Вас да правилно и квалитетно напишете радну биографију (CV), пропратно писмо
– Пружиће Вам савете о изворима информација о слободним пословима и потенцијалним послодавцима
– Припремиће Вас за пословни интервју
– Показаће Вам да на прави начин истакнете своје знање, способности и вештине