CITY EXPRESS

City Express доо представља лидера за доставу пошиљака по принципу „од врата до врата за 24 сата“ на целој територији Србије. Компанија је основана 2002. године у Београду, као прва приватна компанија која се бави курирском доставом пошиљака. Експанзију и убрзани развој у првих пет година рада омогућила је логистичка подршка од 340 возила, 500 запослених и присутност у 16 центара на територији Србије. Својим пословањем City Express је омогућио корисницима курирског сервиса на тржишту Србије брзо, једноставно и економично решење како у сегменту доставе пошиљака пословним, тако и физичким лицима.

Развој City Express, а препознат је и у међународним пословним круговима. Од новембра 2007. године, City Express прелази у власништво Аустријске поште, дивизије за пакете и логистику. Прва је и једина компанија за доставу пошиљака у Србији са 100% учешћа страног капитала. Комплетну промену начина рада, уз значајно подизање квалитета услуге, Аустријска пошта је остварила озбиљном инвестицијом уз комплетну аутоматизацију свих сектора компаније. Логистички софтвер, електронско праћење пошиљака, покретне траке, подигле су ниво услуге и омогуциле да око 97% преузетих пошиљака за 24 часа буде на својим адресама и тиме су отворена врата за увођење нових сервиса: Међународни транспорт и Outcourcing.

Тежимо да пратимо савремене светске трендове и додајемо свој иновативни приступ, да подигнемо ниво квалитета услуга, а самим тим квалитет и ниво пословања својих клијената. Међународно искуство, млад и енергичан тим запослених, снажна ИТ инфраструктура и дугогодишња традиција власника осигуравају нам испуњење очекивања клијената.

City Express доо је међу првима на тржишту поштанских услуга добио сагласност Републичке агенције за поштанске услуге за обављање нерезервисане поштанске услуге, које не припадају универзалним поштанским услугама.

 Штанд: 5

Назив компаније : Друштво за прикупљање, превоз и испоруку пошиљака CITY EXPRESS ДОО
Адреса: Кумодрашка 240, Београд
Сајт: www.cityexpress.rs
Контакт телефон: +381 11 30 93 000
E-mail: info@cityexpress.rs
Факс: +381 11 30 93 022
Делатност: 5320 поштанске активности комерцијалног сектора

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
курир

Преузима, транспортује и испоручује пошиљке (укључујући наплату поштарине и откупнине). Врши вечерње и јутарње сортирање (утовар и истовар преузетих пошиљака у доставно возило и распоређује пошиљке према оптерећености возила и распореду дистрибуције пошиљки. Врши скенирање и преглед пошиљки за доставу, исправност оверене и потписане документације о пријему пошиљке и испоруке пошиљака. Свакодневно врши проверу стања возила и компелетне опреме на возилу.

По потреби
магационер

Врши пријем, сортирање и отпрему пошиљака. Припрема пакете за испоруку на коначна одредишта. Укрцава/искрцава пакете и палете у линијске камионе. Скенира пакете/палете у линијским камионима при утовару и истовару. Пре-сортира пакете/палета на доставне руте. Врши иницијални унос података о преузетим пакетима/палета (вагање, рутирање). Управља виљушкаром. Врши контролу повратних пошиљки и робе.Води бригу о чисточи складишта и круга.

По потреби