GENERALI ОСИГУРАЊЕ

Генерали Осигурање Србија је друга највећа осигуравајућа компанија на домаћем тржишту осигурања, која се бави свим врстама животних и неживотних осигурања. Компанија од оснивања (1998.) бележи брз и стабилан развој и данас је тржишни лидер у животном осигурању, добровољном здравственом и међународном путном осигурању.
Генерали Осигурање Србија је оснивач Добровољног пензијског фонда Генерали – првог у Србији, Генерали Реосигурања Србија и компаније за неживотно осигурање у Црној Гори. Спроводећи свој циљ да постане регионални лидер, а у складу са одговорностима додељеним од Генерали групе, Генерали Осигурање Србија је проширило своје пословање и на друге услужне делатности, као што је компанија Блутек Ауто која пружа услугу у области техничког прегледа возила.
Генерали Осигурање Србија члан је Генерали групе, једне од водећих компанија на светском осигуравајућем и финансијском тржишту. Са традицијом дугом 180 година, Генерали група послује у 60 земаља света, запошљава више од 85.000 људи и има преко седамдесет милиона задовољних клијената.

 

Штанд: 7

Назив компаније : Generali Осигурање Србија а.д.о
Адреса:
Милентија Поповића 7б
Сајт: www.deltagenerali.rs
Контакт телефон: 011 2220555
E-mail:
Факс:  011 7114381
Делатност: осигурање

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
саветник за осигурање живота 100
консултант за осигурање живота 50
ментор за осигурање живота   30