GRAWE

GRAWE осигурање а.д.о, основано 1997. године као прво осигуравајуће друштво са страним капиталом у Србији, данас се налази међу лидерима на тржишту Републике Србије у области осигурања живота.

Као део велике породице Grazer Wechselseitige Versicherung AG са седиштем у Грацу и историјом дугом више од 180 година, GRAWЕ гради успешно пословање у Србији на темељима традиције, стабилности и поверења.
Са намером да шири пословање, GRАWЕ у Србији је отпочело пословање као гринфилд инвестиција. GRАWЕ наставља са стратегијом дугорочног пословања на тржишту, шири понуду производа и запошљава нове кадрове, свесно одговорности коју носи за заједницу и појединца. Добро постављена организација, квалитетни развојни планови, добре стратегије пословања и континуирано улагање у стручни кадар гаранција су будућег успеха!

Поверење које GRАWЕ осигурању указује све већи број клијената недвосмислено говори да је квалитет оно што GRАWЕ истиче на тржишту, а као највеће предности се истичу међународни квалитет производа и сигурна политика улагања.
GRАWЕ осигурање а.д.о. наставиће континуиран рад, не само на професионализму заступника у осигурању и неговању поверења кијената, већ и на побољшању квалитета услуга, сталном расту и развоју Друштва.

Све чињенице говоре у прилог томе да је GRАWЕ у Србији осигуравајућа кућа која је стабилан ослонац будућности својих клијената. Тако је и пословање засновано на највећим вредностима друштва: поверењу и стабилности. Брига о клијентима и о њиховим најбољим интересима је један од основних задатака GRАWЕ осигурања.

 

Штанд: 17

Назив компаније : GRAWE осигурање a.д.o
Адреса: Булевар Михајла Пупина 115д
Сајт: www.grawe.rs
Контакт телефон: 011 2092 600
E-mail: office.beograd@grawe.rs
Факс: 011 2092 601
Делатност: осигурање

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
продавац 5