Слово

Слово је кућа креативног дизајна. Пружамо пун сервис услуга у области архитектонског, индустријског и промотивног обележавања: пројектовање, производњу и монтажу елемената визуелних комуникација.

 

Штанд: 12

Назив компаније : Слово ДОО
Адреса: Булевар Војводе Мишића 17/5
Сајт: www.slovo.co.rs
Контакт телефон: 011/36-90-544011/36-90-667
E-mail: slovo@slovo.co.rs
Факс: 011/36-90-667
Делатност:  Металско-графичка

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
калионичар 1
бравар-варилац повремени послови монтаже на
терену
1
 техничка припрема добро познавање рада у програма Corel Draw и Adobe Illustrator  1
 металоглодач  1
 ситоштампар познавање технике сито-штампе. Познавање графичких програма (Corel Draw i Adobe Illustrator), познавање рада са фолијом  1