Р.В. ОБУЋА

Р.В. обућа је фирма за производњу кожне обуће.

 

Штанд: 13

Назив компаније : Р.В. обућа ДОО
Адреса: Мехмеда Соколовића 36
Сајт:
Контакт телефон: 011/3320-352; 3320-118
E-mail: rvobuća@beotel.net
Факс: 011/3320-352; 3320-118
Делатност: производња кожне обуће

 

Доступно радно место Опис Број извршрилаца
израђивач горњих делова онуће израђивање горњих делова обуће 10