НУ „Светозар Марковић“

Установа Народни универзитет „Светозар Марковић“, основан је 1955. године и бави се осталим образовњем, образовањем одраслих и стручним оспособљавањем. Пружа услуге преквалификације, доквалификације као и  услугу издавања уверења за предузетнике, како би могли да отворе самосталне радње.

 

Назив компаније : Установа народни универзитет „Светозар Марковић“
Адреса: Устаничка 66
Сајт: www.nusvetozarmarkovic.edu.rs
Контакт телефон: 011/344-94-23
E-mail: office@nusvetozarmarkovic.edu.rs
Факс: 011/344-94-23
Делатност: Остало образовање